Muzej Nikole Tesle

6 Oct

Muzej Nikole Tesle

052305a8-9d36-43f6-b71f-4046a4c1afd5

Muzej Nikole Tesle ponosno predstavlja život i rad Nikole Tesle. Nalazi se u centralnom delu Beograda. Sadrži više od 160.000 orginalnih dokumenata, preko 2000 knjiga i časopisa, preko 1200 istorijsko-tehničkih eksponata, preko 1500 fotografija i foto tablica orginalnih tehničkih predmeta, instrumenata i aparata i preko 1000 planova i crteža. Muzej Nikole Tesle je 2003. godine upisan u UNESCO-v registar zbog njegove ključne uloge sa istorijom elektrifikacije sveta i budućim tehnološkim dostignućima u ovoj oblasti.

Izvor: wikipedia

Leave a Reply